O CSS w Wikipedii

tworzenie sklepów internetowych katowcie
Kaskadowe arkusze stylów (ang.
Cascading Style Sheets, w skrócie CSS) to język służący do opisu formy prezentacji (wyświetlania) stron WWW.
CSS został opracowany przez organizację W3C w 1996 r.
jako potomek języka DSSSL przeznaczony do używania w połączeniu z SGML-em.
Pierwszy szkic CSS zaproponował w 1994 r. H?kon Wium Ltworzenie sklepów internetowych katowcie .