Nie Czytaj Tego Jeśli NIE Chcesz chronić środowisko

ania swojego wpływu na środowisko i wytwarzania odpadów. Muszą to zrobić przez KOBIZE, który następnie zgłasza się do

Nie Czytaj Tego Jeśli NIE Chcesz chronić środowisko ochrona środowiska dla firm

przy użyciu systemu „Green G-Index”.—W

Polski rząd usilnie dąży do uczynienia kraju bardziej zrównoważonym środowiskowo.
W rezultacie firmy w Polsce mają obowiązek raportowania swojego wpływu na środowisko i wytwarzania odpadów. Muszą to zrobić przez KOBIZE, który następnie zgłasza się do